วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

1 ธ.ค. 2552
ร่างป้าย
ผู้สนับสนุนโครงการคัดกรองโรคต่อหินและโรคตาที่สำคัยสำหรับพระสงฆ์


3 ธ.ค. 2552
ตัดสติกเกอร์ CD โยคะวัยรุ่น
ตัดป้ายชื่อ


4 ธ.ค. 2552
ใส่ Slid WepBlog


7 ธ.ค. 2552
หยุดชดเชยวันพ่อ


8 ธ.ค. 2552
ครอบรูปปรับแต่งรูปภาพนักเรียน


9 ธ.ค. 2552

ถ่ายรูปนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ร่างป้าย 2 ป้าย
สัปดาห์...ต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งชาติ 7-11 ธันวาคม 2552


10 ธ.ค. 2552
หยุดวันรัฐธรรมนูญ


11 ธ.ค. 2552
เขียนป้าย 1 ป้าย
สัปดาห์...ต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งชาติ 7-11 ธันวาคม 2552


15 ธ.ค. 2552
ตัดสติกเกอร์
เลือกรูป,Renameรูป,ปรับแต่งรูปทั้งหมด 63 รูป


16 ธ.ค. 2552
ถ่ายรูปนักเรียนที่โรงเรียนวัดห้วยไผ่กับพี่ตุ๊ก
นักเรียนทั้งหมด 99 คน


17 ธ.ค. 2552
ปรับแต่งรูปที่ถ่ายมาเมื่อวานนี้ทั้งหมด


18 ธ.ค. 2552
ถ่ายรูปนักเรียนที่โรงเรียนวัดดอนตะลุง


22 ธ.ค. 2552
หาตัวอักษร
ประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระงับการติดเชื้อ 24 ธันวาคม 2552

เขียน+ระบายสีป้ายร้ายคริสมาส

ตัดสติกเกอร์ไม้บรรทัด 10 cm. 2 cm.


23 ธ.ค. 2552
เขียนป้าย
สามัคคีคือพลัง 2 ป้าย


24 ธ.ค. 2552
ถ่ายรูปนักเรียนที่โรงเรียนวัดเจติยาราม นักเรียนทั้งหมด 108 คน


25 ธ.ค. 2552
ร่วมกิจกรรมพิธีปิดกีฬาของโรงพยาบาลราชบุรี


28 ธ.ค. 2552
ร่างป้าย 2 ป้าย
การอบรม พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อพัฒนา IQ, EQ เด็ก 0-5 ปี


29 ธ.ค. 2552
ทำกรอบรูปใส่รูปภาพให้นักเรียนแพทย์
ตัดตัวอักษร


30 ธ.ค. 2552
เขียนป้าย
ยินดีต้อนรับ